Styrelsen

Ordförande
Medlemsbladsansvar, Kommunikations-, Internet-, och Hemsidesansvarig samt övriga ordförandeuppgifter
Dieter Eckhoff
0733 – 245462
dieter@astorpsfiskeforening.se

Vice-Ordförande
Arrangemangsansvarig, Fiskeisläpp
Peter Magnusson
0709 – 533731
vordforande@astorpsfiskeforening.se

Kassör (Interim)
Medlemsansvarig, Medlemsmatrikel
Erling Johansson
0733 – 934163 
kassor@astorpsfiskeforening.se

Sekreterare
Håkan Segerheden
070 – 2598308
sekreterare@astorpsfiskeforening.se

Ledamot
Vice Sekreterare & Vice Arrangemangsansvarig
Ronny Albrektsson
070 – 9670886
ledamot3@astorpsfiskeforening.se

Ledamot
Mikael Karlsson
042 – 225867
styrelseledamot@astorpsfiskeforening.se

Suppleant
Lars West
070-1723476
suppleant@astorpsfiskeforening.se

Vaktmästare
Göran Persson
0708 – 635634
vaktmastare@astorpsfiskeforening.se

Fiskevaktskoordinator
Peter Magnusson
0709 – 533731
fiskevaktskoordinator@astorpsfiskeforening.se

Fiskevakter
Peter Magnusson
Dieter Eckhoff
David Mogensen
Elias Hansson