Styrelsen

Ordförande
Medlemsbladsansvar, Kommunikations-, Internet-, och Hemsidesansvarig samt övriga ordförandeuppgifter
Dieter Eckhoff
0733 – 245462
dieter@astorpsfiskeforening.se

Vice-Ordförande och Kassör
Medlemsansvarig, Medlemsmatrikel, Arrangemangsansvarig, Vice Fiskeisläpp
Peter Magnusson
0709 – 533731
kassor@astorpsfiskeforening.se

Sekreterare
Göran Persson
0708 – 635634
sekreterare@astorpsfiskeforening.se

Ledamot 3, Verkat
Vice Sekreterare & Vice Arrangemangsansvarig

Ledamot
Mikael Karlsson
042 – 225867
styrelseledamot@astorpsfiskeforening.se

Suppleant
Lars West
070-1723476
suppleant@astorpsfiskeforening.se

Vaktmästare
Fiskeisläpp
Kjell Karlsson
042 – 225671

Fiskevaktskoordinator
Eric Löhr
070-550 13 70
fiskevaktskoordinator@astorpsfiskeforening.se

Fiskevakter
Peter Magnussonl
Dieter Eckhoff
David Mogensen