Hedersmedlem

Medlem som varit medlen sammanhängande i 25 år eller som under flera år aktivt medverkat i föreningens arbete kan av årsmötet utses till hedersmedlem i föreningen. Detta innebär befrielse från medlemsavgift. Hedersmedlem har rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.

⭐️ Hedersmedlemmar idag ⭐️