Historia

Dammarna är gamla dagbrott för råmaterial som användes till att göra takpannor på det intilliggande bruket. Tegelbruksdammen är den enda av de ursprungliga fyra dammarna som finns kvar orörd och har en yta av c:a 15 000 kvm. Två stycken fylldes igen ganska tidigt, den fjärde och minsta är delvis igenfylld bl.a. med schaktmassor, vilket tack och lov stoppades på åttiotalet, eftersom där fanns sällsynta fåglar som häckade. Tegelbruksdammen var känd för sina stora gäddor och vitfisk där ortsborna hade många roliga stunder, tidigt på åttiotalet tog tegelbruket som då fortfarande var i bruk och planterade in regnbåge för sina anställda i rekreationssyfte men detta upphörde efter något år. Efter att tegelbruket lagts ner köptes marken upp av Åstorps kommun och det är i princip fritt fiske.

1988 tog några kreativa ortsbor kontakt med Åstorps kommun och undrade om de kunde få fiskerätten med viljan att starta en förening. Detta bemöttes positivt och de fick ett ekonomiskt bidrag till en rotenonbehandling för att bli av med all vitfisk och gäddorna samt även ett för den första inplanteringen. Kommunen anlade även en löparslinga i området. De startade föreningen och därefter har den bara vuxit sig större efterhand som åren gått och vi har nu cirka etthundratrettio medlemmar.

Föreningen har också lagt ner mycket pengar och framförallt energi på att göra området bättre och har därför bland annat byggt en handikappbrygga, stuga, vindskjul, bänkar, grillplatser samt gjort helt nya och bättre bryggor allt eftersom föreningen har vuxit till sig. Numera finns det även en utmärkt 18-håls + en 7-håls golfbana som bland annat innefattar den fjärde av de ursprungliga dammarna samt en promenadstig i området.