Styrelsen

Ordförande
Dieter Eckhoff
0733 – 245462
dieter@astorpsfiskeforening.se

Vice-Ordförande
Lars Wegner
073 – 4225078

Kassör
Kjell Karlsson
042 – 225671

Sekreterare
Göran Persson
0708 – 635634
fiskegoran@outlook.com

Vice-Sekreterare
Göran Olsson
goran@astorpsfiskeforening.se

Ledamot
Peter Magnusson
0709 – 533731
fiskevaktskoordinator@astorpsfiskeforening.se

Ledamot
Mikael Karlsson
042 – 225867

Webbmaster
Klas Alenvret
0763 – 494632
webbmaster@astorpsfiskeforening.se

Fiskevaktskoordinator
Peter Magnusson
0709 – 533731

Fiskevakter
Jonas Svensson

Torsten Hansson

Mattias Lindell

Dieter Eckhoff

David Mogensen